Fisika Teknik kelas A, B dan F

 Dosen Anita Rahmawati, ST, M.Sc

untuk hari ini Selasa, 22 November 2016

KOSONG

Pengganti hari Sabtu, 26 November 2016

kelas A jam 08.30

kelas B jam 10.30

kelas F silakan ngikut kelas A atau B

diruang G5-1.6